Chakrabalanseringens 3 delar 


♡ Kristaller

I chakrabalanseringen placeras kristaller ut på kroppen, ett för varje chakra. Kristallernas frekvens som har olika egenskaper interagerar med energin i varje chakra och hjälper till att balansera, stärka och höja vibrationen.

♡ Chakran

I chakrabalanseringen är fokus på de sju huvudchakran, energihjulen i kroppen som är kopplade till olika organ och körtlar.

Om det finns obalanser i våra chakran skapar det blockeringar i kroppen och energisystemet som kan bidra till fysisk sjukdom då energiflödet stagnerar.

Obalansen kan bero på underaktivitet eller överaktivitet i chakrat med ursprung från obearbetade händelser i livet.

Chakrabalanseringen verkar genom att återställa balansen i alla system vilket ger positiva effekter för den mentala, emotionella, fysiska och andliga hälsan.


"Sessionen med Caroline var magi! Det var häftigt att uppleva energin strömma in i min kropp på distans. Carolines budskap hon delade efteråt var så fina och gav igenkänning.
Alla borde testa!"

Madelene

Bra att veta under behandlingen


~ Varje session är unik och varierar. Det är individuellt vad som sker under behandlingen och hur den upplevs.

~ Det är din upplevelse så det finns inget rätt eller fel.

~ En positiv syn, attityd och öppenhet till healingen underlättar flödet av energierna.

~ Universum hjälper alltid till med det som behövs vare sig det är fysiskt, mentalt, känslomässigt eller själsligt.

~ Olika guider kan vara närvarande under healingen ex. änglar, beskyddare, uppstigna mästare och kraftdjur som bär med sig helande kraft. Budskap i form av ord, bilder, symboler kan komma ifrån dem. Det kan också hända att anhöriga från andra sidan är närvarande och vill få kontakt.

~ Upplevelsen kan vara alltifrån total avslappning och lugn till olika känslouttryck. Färger, former och bilder eller klarhet i form av insikter kan visa sig.

Det kan uppkomma olika sensationer i kroppen som energivågor, ryckningar, pirrningar, vibrationer etc.

~ Allt är precis som det ska så välkomna allt. Var närvarande och lita på att healingen sker för ditt högsta bästa. Det finns inga negativa biverkningar.

♡ Under behandlingen använder jag min intuition och medialitet för att ge healing.

Jag fungerar som en kanal för energierna att flöda igenom. Ljusspråk och ljudtoner kan vilja förmedlas genom min röst och händer. Detta förstärker healingen.

Efteråt kan jag dela budskap och ge vägledning.

Efter behandlingen


• Drick mycket vatten för att hjälpa energierna flöda friare genom energisystemet och underlätta utrensningsprocessen.

• Känslan kan vara alltifrån trötthet och känslosam till energisk och klar.

• Healingen kan fortgå under några dagar och integrering upp till ett par veckor efteråt.

• Se till att ta hand om dig själv och dina behov för att få ut det mesta av behandlingen.

• Var observant på vad som kommer upp och anteckna gärna ner för djupare insikt.


Tips från mig

Jag skulle rekommendera tre behandlingar under en kortare tid mellan varje beroende på det specifika problemet.

Finns det djupgående blockeringar kan fler behandlingar än en behövas för att komma åt orsaken och kärnan för att få ett önskat resultat.

Gör det du känner dig dragen till, din själ vet ♡

Chakrabalansering & Healing 45 min


• Behandlingen börjar med ett kortare samtal för att klargöra fokus och intentionen.

• Behandlingen utförs liggande på massagebänk, fullt påklädd med filt för att behålla värmen och ge djupgående avslappning.

• Öppnar upp för de helande energierna och påbörjar behandling.

• Energierna riktas in i energifältet och/eller handpåläggning på kroppen, där den behövs.

• Scannar av balans/obalans i kroppens sju huvudchakran.

• Placerar ut kristaller på kroppens sju huvudchakran. Dessa hjälper till att balansera dina chakran och förstärker healingen.

• Fortsätter healingen med kristallerna innan de avlägsnas.

• Avslutar med ett kortare samtal om hur behandlingen upplevdes och om något behöver förmedlas som kom upp under healingen.


900 KR

Intuitiv massage och Healing & Chakrabalansering 60 min


• Behandlingen börjar med ett kortare samtal för att klargöra fokus och intentionen.

• Behandlingen utförs liggande på massagebänk.

• Massage för rygg, nacke, axlar, skalp eller enligt överenskommelse. Denna behandling lugnar & grundar dig inför healingen.

• Öppnar upp för de helande energierna.

• Energierna riktas in i energifältet och/eller handpåläggning på kroppen, där den behövs.

• Scannar av balans/obalans i kroppens sju huvudchakran.

• Placerar ut kristaller på kroppens sju huvudchakran. Dessa hjälper till att balansera dina chakran och förstärker healingen.

• Fortsätter healingen med kristallerna på kroppen innan de avlägsnas.

• Avslutar med ett kortare samtal om hur behandlingen upplevdes och om något behöver förmedlas som kom upp under healingen.


1500 KR