Vad är healing?


I healingbehandlingen kanaliseras och riktas det högsta ljuset av helande, kärleksfull energi in i energifältet och kroppen.

Healing är den universella livsenergin ifrån universum/källan som strömmar in där det finns en intention därför fungerar det oavsett avstånd.


Energierna verkar på cellnivå där den behövs i stunden vare sig det är på den fysiska, mentala, emotionella eller själsliga nivån.

Healingen hjälper till att frigöra och släppa stagnerad energi så att energiflödet kan flöda fritt, skapa balans och ge större välbefinnande i kropp och själ. Detta bidrar även till en ökad kontakt med ditt autentiska, sanna jag.

Behandlingen påverkar alla människor olika därför går det inte på förhand bedöma hur fort ett tillstånd förändras.

"Tack för att vi kunde mötas i harmoni under healingen. Kändes i hela kroppen, känslan var varm och trygg. Fick insikter och styrka att stå kvar i min egen kraft. Tack Caroline"

Lisa

Positiva effekter med healing


• Frigör känslor och energier som finns lagrade i kroppen

• Känslor får bearbetas och hanteras i ett tryggt utrymme

• Dämpar oro och ångest

• Lindrar smärta och värk

• Frigör stress och spänningar

• Ökar välbefinnande

• Stärker immunförsvaret

• Ger större klarhet och insikter

• Stärker intuitionen

• Balanserar chakran och auran

• Stärker energiflödet

• Ökar livsenergin

• Grundar energierna och balanserar kropp och själ


Bra att veta innan healingbehandlingen


~ Se till att vara på en ostörd plats där avslappning kan få äga rum.

~ Ta några djupare andetag, andas in på 3, andas ut på 6 för att komma ner i varv och lugna kropp och sinne.

~ Under healingen behövs inget speciellt fokus men det kan vara hjälpsamt att hålla uppmärksamheten i kroppen och andetagen för att bibehålla grundningen och vara mottaglig för healingenergierna som strömmar in.

~ Varje session är unik och varierar.

~ Det är din upplevelse så det finns inget rätt eller fel.

~ Lita på att healingen sker för det högsta bästa. Det finns inga negativa biverkningar.

~ En positiv syn, attityd och öppenhet till healing underlättar för energierna.

~ Universum hjälper alltid till med det som behövs vare sig det är fysiskt, mentalt, känslomässigt eller själsligt.

~ Olika guider kan vara närvarande under healingen, som änglar, beskyddare, uppstigna mästare och kraftdjur som bär med sig helande kraft. Budskap i form av ord, bilder, symboler kan komma ifrån dem.

Så här går healingbehandlingen till


• Behandlingen börjar med ett kortare samtal för att klargöra fokus och intentionen.

• Behandlingen utförs liggande på massagebänk fullt påklädd med filt för att behålla värmen och ge djupgående avslappning.

• Öppnar upp för de helande energierna och påbörjar healingen.

• Energierna riktas in i energifältet och/eller handpåläggning på kroppen, där den behövs.

• Avslutar med ett kortare samtal om hur behandlingen upplevdes och om något behöver förmedlas som kom upp under healingen.

Bra att veta under behandlingen


~ Varje session är unik och varierar. Det är individuellt vad som sker under behandlingen och hur den upplevs.

~ Det är din upplevelse så det finns inget rätt eller fel.

~ En positiv syn, attityd och öppenhet till healingen underlättar flödet av energierna.

~ Universum hjälper alltid till med det som behövs vare sig det är fysiskt, mentalt, känslomässigt eller själsligt.

~ Olika guider kan vara närvarande under healingen ex. änglar, beskyddare, uppstigna mästare och kraftdjur som bär med sig helande kraft. Budskap i form av ord, bilder, symboler kan komma ifrån dem. Det kan också hända att anhöriga från andra sidan är närvarande och vill få kontakt.

~ Upplevelsen kan vara alltifrån total avslappning och lugn till olika känslouttryck. Färger, former och bilder eller klarhet i form av insikter kan visa sig.

Det kan uppkomma olika sensationer i kroppen som energivågor, ryckningar, pirrningar, vibrationer etc.

~ Allt är precis som det ska så välkomna allt. Var närvarande och lita på att healingen sker för ditt högsta bästa. Det finns inga negativa biverkningar.

♡ Under behandlingen använder jag min intuition och medialitet för att ge healing.

Jag fungerar som en kanal för energierna att flöda igenom. Ljusspråk och ljudtoner kan vilja förmedlas genom min röst och händer. Detta förstärker healingen.

Efteråt kan jag dela budskap och ge vägledning.


Efter healingbehandlingen


• Drick mycket vatten för att hjälpa energierna flöda friare genom energisystemet och underlätta utrensningsprocessen.

• Känslan kan vara alltifrån trötthet och känslosam till energisk och klar.

• Healingen kan fortgå under några dagar och integrering upp till ett par veckor efteråt.

• Se till att ta hand om dig själv och dina behov för att få ut det mesta av behandlingen.

• Var observant på vad som kommer upp och anteckna gärna ner för djupare insikt.


Tips från mig

Jag skulle rekommendera tre behandlingar under en kortare tid mellan varje beroende på det specifika problemet.

Finns det djupgående blockeringar kan fler behandlingar än en behövas för att komma åt orsaken och kärnan för att få ett önskat resultat.

Gör det du känner dig dragen till, din själ vet ♡

Healing på plats 30 min


• Behandlingen börjar med ett kortare samtal för att klargöra fokus och intentionen.

• Behandlingen utförs liggande på massagebänk fullt påklädd med filt för att behålla värmen och ge djupgående avslappning.

• Öppnar upp för de helande energierna och påbörjar healingen.

• Energierna riktas in i energifältet och/eller handpåläggning på kroppen, där den behövs.

• Avslutar med ett kortare samtal om hur behandlingen upplevdes och om något behöver förmedlas som kom upp under healingen.


500 KR